Kosze do transportu osobowego

Umożliwiają wykonywanie prac montażowych w trudno dostępnych miejscach. Zasięg prowadzenia prac oraz transportu osób ograniczony jest wyłącznie przez zasięg i dostęp dźwignicy.

Wykonane są z atestowanej stali, walcowanych blach i profili zamkniętych zapewniających wysoką wytrzymałość i sztywność przy minimalnym ciężarze własnym.

Zgodnie z zaleceniami Urzędu Dozoru Technicznego dotyczącymi eksploatacji żurawi z zawieszonym na haku koszem do przemieszczania osób, został wyposażony w następujące elementy zabezpieczające zdrowie i życie pracowników:


– punkty kotwiczące służące do przypięcia pasów i szelek bezpieczeństwa
– bortnice podestu oraz ograniczniki zabezpieczające nogi pracowników przed obrażeniami
– kontrastowy kolor pomarańczowy zapewnia bardzo dobrą widoczność kosza na placu budowy
– konstrukcja bariery chroni dłonie personelu a furtka posiada zamek zatrzaskowy zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem
– konstrukcja dachu zabezpiecza pracowników przed obiektami, które mogą spaść z góry
– certyfikowane, czterocięgnowe zawiesie łańcuchowe.