Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

31.05.2023

Propozycja podziału zysku Spółki za 2014, 2021 i 2022 rok

Zarząd FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich [Spółka, Emitent]) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31 maja 2023 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę dotyczącą wniosków Zarządu sprawie przeznaczenia zysku Spółki wypracowanego za rok 2022, 2021 oraz 2014.

Zgodnie z wnioskami, Zarząd Spółki proponuje:

[1] przeznaczenie zysku wypracowanego w 2022 roku w wysokości 10.777.761,00 zł [słownie: dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden zł] w części na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 5.149.761,00 zł [słownie: pięć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden zł.] oraz w części na wypłatę dywidendy w kwocie 5.628.000,00 zł. (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy zł.) tj. po 0,42 zł. [słownie: czterdzieści dwa grosze] na 1 akcję;

[2] przeznaczenie zysku wypracowanego w 2021 roku w wysokości 8.605.169,12 zł [słownie: osiem milionów sześćset pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć i 12/100 zł] w całości na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki;

[3] przeznaczenie zysku wypracowanego w 2014 roku w wysokości 5.001.042,77 zł [słownie: pięć milionów jeden tysiąc czterdzieści dwa i 77/100 zł] w całości na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, że podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2014 roku wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego, który unieważnił uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2014 roku. W ocenie Spółki zachodzi zatem konieczność ponownego podziału zysku za 2014 rok i kierując się dobrem Spółki oraz dbając o jej stabilną sytuację finansową Zarząd rekomenduje przeznaczenie niepodzielonego zysku za 2014 rok na podwyższenie kapitału zapasowego.

Odnośnie podziału zysku wypracowanego w roku 2021 Emitent wskazuje, że zysk wypracowany w roku 2021, przeznaczony na kapitał zapasowy zasili zasoby rezerw kapitałowych Spółki, których poziom w opinii Zarządu, powinien zostać podniesiony, z uwagi na poczynione inwestycje [zakup hali magazynowo-produkcyjnej] ze środków własnych z powodu braku możliwości uzyskania zewnętrznego finansowania inwestycyjnego ze względu na toczące się spory sądowe, niepewność sytuacji spowodowanej sporami sądowymi oraz z uwagi na niezbędny rozwój i usprawnianie działania Spółki jak również z uwagi na niepewną sytuację gospodarczą w kraju, trwającą wojną na Ukrainie, inflacją, znacznym wzrostem cen nośników energii oraz wzrostem wymagań płacowych.

Podobnie zysk wypracowany w roku 2022, w części przeznaczonej na kapitał zapasowy zasili zasoby rezerw kapitałowych Spółki, których poziom w opinii Zarządu, powinien zostać podniesiony, z uwagi na niepewność sytuacji spowodowanej sporami sądowymi oraz z uwagi na niezbędny rozwój i usprawnianie działania Spółki jak również z uwagi na niepewną sytuację gospodarczą w kraju, trwającą wojną na Ukrainie, inflacją, znacznym wzrostem cen nośników energii oraz wzrostem wymagań płacowych.

Wnioski Zarządu ws. podziału zysku zostały pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki, która wyraziła zgodę na proponowany podział zysku.

Spółka przypomina, iż ostateczna decyzja dotycząca podziału zysku netto za rok 2014, 2021 i 2022 zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.