Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Konrad Kosierkiewicz

Miejscem pracy Pana Konrada Kosierkiewicza jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Panem Konradem Kosierkiewiczem a członkami Zarządu i pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

Pan Konrad Kosierkiewicz ma wykształcenie wyższe. Posiada doktorat Uniwersytetu Jagiellońskiego z ekonomii w zakresie nauk o finansach i zarządzaniu. Autor kilkudziesięciu publikacji z ww. zakresu.

Przebieg kariery zawodowej Pana Konrada Kosierkiewicza:

1997 – 2007 – ekspert z zakresu rynku kapitałowego w domach maklerskich i spółkach GPW,

2004- nadal Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie (adiunkt),

2007 – 2012 – członek rad nadzorczych spółek z GPW, w tym: ZUK Stąporków SA, Eskimos SA, Orion Investment SA, IIF SA, GD Inwest SA ,

2011 – nadal członek rady nadzorczej Betomax Polska SA (obecnie Forbuild SA),

Pan Konrad Kosierkiewicz nie prowadzi działalności wykonywanej poza Spółką, która to działalność ma istotne znaczenie dla Spółki.

W ciągu ostatnich 3 lat Pan Konrad Kosierkiewicz sprawował następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub osobowych:

– Bachledówka SA – członek RN, akcjonariusz,

– L13 sp. z o.o. – udziałowiec,

– IGMST sp. z o.o. – udziałowiec, członek zarządu,

– Projekt Karmelicka sp. z o.o., sp. z o.o. sp.k. – wspólnik, członek zarządu.

Konrad Kosierkiewicz w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz w nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Żaden z podmiotów, w których Pan Konrad Kosierkiewicz pełnił funkcje członka organów zarządzających lub nadzorczych nie został postawiony w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Konrad Kosierkiewicz nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Konrad Kosierkiewicz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.