Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Andrzej Piotr Pargieła

W składzie Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 30 listopada 2009 roku. Uchwalą Nr 2/1/2011 Rady Nadzorczej z dnia 7 września 2011 r.. Pan Andrzej Pargieła nie jest zatrudniony przez Emitenta oraz nie jest pełnomocnikiem Emitenta i nie zawiera w jego imieniu żadnych umów. Pan Andrzej Pargieła jest bratem innego Członka Rady Nadzorczej – Pana Stanisława Pargieły. Poza w/w powiązaniem, pomiędzy Panem Andrzejem Pargiełą a członkami Zarządu oraz innymi Członkami Rady Nadzorczej nie istnieją powiązania rodzinne.

Pan Andrzej Pargieła posiada wykształcenie średnie techniczne.

Przebieg kariery zawodowej Pana Andrzeja Pargieły:

1990 – 1998 Pandex (właściciel),

1994 – 2014 Pamexpol Sp. J. (wspólnik),

1999 – 2013 Stalmax A&S Pargiela, A. Mączyński, L. Pasturczak Spółka jawna (wspólnik),

09.1999 – 2015 BETOMAX Polska Sp. z o.o./BETOMAX Polska S.A./FORBUILD S.A. (Dyrektor Ekonomiczno – Finansowy, następnie Pełnomocnik ds. ekonomiczno – finansowych następnie Doradca ds. ekonomiczno-finansowych w Dziale Finansowym),

2002 – nadal Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A (członek Rady Nadzorczej),

2009 – nadal FORBUILD S.A. (członek Rady Nadzorczej),

2014 – nadal Pamexpol Sp. z o.o. (członek Rady Nadzorczej).

Pan Andrzej Pargieła nie prowadzi działalności wykonywanej poza Spółką, która to działalność ma istotne znaczenie dla Spółki.

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Andrzej Pargieła sprawował następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub osobowych:

2002 – nadal Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. (członek Rady Nadzorczej),

2009 – nadal FORBUILD S.A. (członek Rady Nadzorczej),

2014 – nadal Pamexpol Sp. z o.o. (członek Rady Nadzorczej).

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Andrzej Pargieła był/jest wspólnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz lub udziałowiec) w następujących spółkach kapitałowych lub osobowych:

2002 – nadal Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. (członek Rady Nadzorczej),

2009 – nadal FORBUILD S.A. (członek Rady Nadzorczej).

Oprócz wskazanych wyżej, Pan Andrzej Pargieła nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Pan Andrzej Pargieła w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz w nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Żaden z podmiotów, w których Pan Andrzej Pargieła pełnił funkcje członka organów zarządzających lub nadzorczych nie został postawiony w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Pan Andrzej Pargieła nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Andrzej Pargieła nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.