Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący EBI 5/2020

17.02.2020

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 9 marca 2020 r.

Zarząd FORBUILD S.A. [Spółka] informuje, że w dniu dzisiejszym w związku z otrzymanym wnioskiem akcjonariusza Spółki BETOMAX Systems GmbH&Co.KG z siedzibą w Neuss [Betomax] o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 9 marca 2020 r. [NWZ] podjął decyzję o rozszerzeniu porządku obrad NWZ zgodnie z wnioskiem Betomax.

Zgodnie z otrzymanym wnioskiem, Betomax wniósł o umieszczenie w porządku obrad NWZ następujących punktów:

(1) Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Grzegorza Muszyńskiego.

(2) Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Piotra Kurczyńskiego.

(3) Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Tomasza Gierczyńskiego.

(4) Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Lecha Pasturczaka.

(5) Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Stanisława Pargiełę.

(6) Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Andrzeja Pargiełę.

(7) Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Artura Mączyńskiego.

(8) Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Konrada Kosierkiewicza. 

 (9) Wysłuchanie opinii Zarządu Spółki w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie (o ile zostanie przedłożona).

(10) Podjęcie uchwały w sprawie powołania KPMG Polska na rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie do zbadania nabycia przez Spółkę przedsiębiorstwa Stalmax A. & S. Pargieła A. Mączyński, L. Pasturczak spółka jawna z siedzibą w Końskich w dniu 28 czerwca 2013 roku.

W załączeniu Spółka przekazuje treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem otrzymane od Betomax, natomiast poniżej Spółka zamieszcza zmieniony, rozszerzony porządek  obrad NWZ:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego FORBUILD S.A. utworzonego z zysku na dywidendę dla akcjonariuszy oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Grzegorza Muszyńskiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Piotra Kurczyńskiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Tomasza Gierczyńskiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Lecha Pasturczaka.

12. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Stanisława Pargiełę.

13. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Andrzeja Pargiełę.

14. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Artura Mączyńskiego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Konrada Kosierkiewicza. 

16. Wysłuchanie opinii Zarządu Spółki w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie (o ile zostanie przedłożona).

17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania KPMG Polska na rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie do zbadania nabycia przez Spółkę przedsiębiorstwa Stalmax A. & S. Pargieła A. Mączyński, L. Pasturczak spółka jawna z siedzibą w Końskich w dniu 28 czerwca 2013 roku.

18. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 4) i 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę: 
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu 
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu 
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu