Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący EBI 10/2015

17.06.2015

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 17 czerwca 2015 roku i ogłoszenie przerwy w obradach

Zarząd Betomax Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich, poniżej przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 17 czerwca 2015 roku. Jednocześnie Zarząd informuje, iż w obradach zarządzona została przerwa do dnia 2 lipca 2015 roku do godziny 12.00.

Uchwała Nr 1. 
W sprawie wyboru Przewodniczącego.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX POLSKA S.A. z siedzibą w Końskich wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywającego się 17 czerwca 2015 roku Pana Sławomira Kamińskiego.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym brało udział 12 097 134 akcji co stanowi 90,277% kapitału zakładowego, reprezentujących 16 197 134 głosy, za podjęciem uchwały było 10 897 134 głosów, przeciwko 5 300 000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała Nr 2.
W sprawie przyjęcia porządku obrad

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX POLSKA S.A. z siedzibą w Końskich postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 5 maja 2015 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym Spółki podanym do publicznej wiadomości w dniu 5 maja 2015 roku, o numerze 4/2015 i rozszerzony o punkty zgłoszone przez Akcjonariusza Spółki zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 28 maja 2015 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym o numerze 8/2015

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym brało udział 12 097 134 akcji co stanowi 90,277% kapitału zakładowego, reprezentujących 16 197 134 głosy, za podjęciem uchwały było 10 897 134 głosów, przeciwko 5 300 000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zarząd informuje również, iż jeden z Akcjonariuszy zgłosił sprzeciw co do Uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz co do Uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad, co zostało wpisane do protokołu obrad.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 6) , 7) oraz 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Muszyński – Prezes Zarządu
Piotr Kurczyński – Członek Zarządu