Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący EBI 24/2014

12.12.2014

Raport z podsumowania subskrypcji

Podsumowanie subskrypcji akcji serii D
Zarząd Spółki Betomax Polska S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu 10 września 2014 r. zakończył subskrypcję 1 400 000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Betomax Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich z dnia 28 kwietnia 2014 r w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 10.09.2014 r.
2) Data przydziału instrumentów finansowych: 10.09.2014 r.
3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 1 400 000 (jeden milion czterysta tysięcy)
4) Stopa redukcji: redukcja nie wystąpiła
5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
1 400 000 (jeden milion czterysta tysięcy)
6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: Łączna cena emisyjna 1 400 000 (jeden milion czterysta tysięcy)
akcji serii D wyniosła 5 600 000 (pięć miliony sześćset tysięcy) złotych.
7) Akcje serii D były obejmowane po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 4,00 zł.
Akcje zostały opłacone wkładami pieniężnymi.
8) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:
Zapisy na akcje serii D w ramach subskrypcji prywatnej złożyło 4 inwestorów
9) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Emitent zawarł umowę objęcia akcji z czteroma osobami fizycznymi
10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawierał umów o subemisję
11) Określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
– przygotowania i przeprowadzenia oferty: nie wystąpiły
– wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie wystąpiły
– sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie wystąpiły
– promocji oferty: nie wystąpiły

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 pkt 1-10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku

Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Muszyński – Prezes Zarządu
Piotr Kurczyński – Członek Zarządu