Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący EBI 8/2018

29.06.2018

Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich informuje, że Rada Nadzorcza Uchwałą nr 1 z dnia 28 czerwca 2018 roku powołała Pana Tomasza Gierczyńskiego na Członka Zarządu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Pana Błażeja Wiśniewskiego na Członka Zarządu ds. finansowych oraz Panią Dorotę Walkiewicz na Członka Zarządu ds. administracyjno – organizacyjnych Spółki czwartej 3 letniej wspólnej kadencji, która upływa w dniu 30 czerwca 2021 roku.

Pan Tomasz Gierczyński jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Od 2006 roku związany ze spółką FOBUILD S.A. (dawniej: Betomax Polska S.A.). Pełnił następujące funkcje: Doradca Techniczny, Specjalista ds. Kontroli Jakości, od 2012 Dyrektor Techniczny. Od czerwca 2013 roku Pan Tomasz Gierczyński pełnił w Spółce funkcję Członka Zarządu, od 12 maja 2016 Panu Tomaszowi Gierczyńskiemu powierzono pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu po czym od 1 czerwca 2016 powołano go na Prezesa Zarządu Spółki FORBUILD S.A.
Pan Tomasz Gierczyński nie wykonuje innej działalności mającej istotne znaczenie dla FORBUILD S.A. W okresie ostatnich trzech lat, poza Spółką, Pan Tomasz Gierczyński nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w innych spółkach prawa handlowego.
Ponadto Pan Tomasz Gierczyński nie był skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
W okresie ostatnich pięciu lat, Pan Tomasz Gierczyński nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, co do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny czy postawiono w stan likwidacji.
Pan Tomasz Gierczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do FORBUILD S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.
Pan Tomasz Gierczyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie występuje powiązanie Pana Tomasza Gierczyńskiego z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pan Błażej Wiśniewski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, wydziału Zarządzenia. W roku 2015 ukończył Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. W tym samym roku rozpoczął Podyplomowe Studia „MSSF w praktyce” realizowane przez Szkołę Główną Handlową i EY Academy of Business.
Od 2015 roku jest pracownikiem FORBUILD S.A. Od 12 maja 2016 roku został powołany na Członka Zarządu Spółki FORBUILD S.A. Wcześniej pracował przez 5 lat w audycie finansowym. Obecnie w trakcie uzyskiwania uprawnień biegłego rewidenta.
Pan Błażej Wiśniewski nie wykonuje innej działalności mającej istotne znaczenie dla FORBUILD S.A. W okresie ostatnich trzech lat, poza Spółką, Pan Błażej Wiśniewski nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w innych spółkach prawa handlowego.
Ponadto Pan Błażej Wiśniewski nie był skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
W okresie ostatnich pięciu lat, Pan Błażej Wiśniewski nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, co do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny czy postawiono w stan likwidacji.
Pan Błażej Wiśniewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do FORBUILD S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.
Pan Błażej Wiśniewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie występuje powiązanie Pana Błażeja Wiśniewskiego z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pani Dorota Walkiewicz jest absolwentką Politechniki Radomskiej Wydziału Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek Prawo Pracy. Ze spółką FORBUILD S.A. (dawniej: Betomax Polska S.A.) związana od 2010 roku, pracując na stanowisku Specjalisty ds. kadr i płac, a w okresie od czerwca 2013 roku do czerwca 2015 roku pełniąc funkcję Członka Zarządu w Spółce. Od 2000 roku zatrudniona w spółce Stalmax Sp.J. (spółka przejęta przez FORBUILD S.A. w 2013 roku) a od 2008 w spółce Pamexpol S.J. na stanowiskach związanych ze sprawami personalnymi. Od 2008 roku współpracuje jako wykładowca z ośrodkami podnoszącymi i rozszerzającymi kwalifikacje zawodowe.
Pani Dorota Walkiewicz nie wykonuje innej działalności mającej istotne znaczenie dla FORBUILD S.A. W okresie ostatnich trzech lat, poza Spółką, Pani Dorota Walkiewicz od 21 marca 2017 roku jest członkiem Rady Nadzorczej – Przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki zależnej Pamexpol sp. z o.o.
Ponadto Pani Dorota Walkiewicz nie była skazana za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
W okresie ostatnich pięciu lat, Pani Dorota Walkiewicz nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, co do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny czy postawiono w stan likwidacji.
Pani Dorota Walkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do FORBUILD S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu z wyłączeniem spółki Pamexpol sp. z o.o., która jest podmiotem zależnym od FORBUILD S.A..
Pani Dorota Walkiewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie występuje powiązanie Pani Doroty Walkiewicz z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu