Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący EBI 6/2018

01.06.2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2018 r.

Zarząd FORBUILD S.A. informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Końskich przy ul. Górnej 2a. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze i dokumenty znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.forbuild.eu

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i  3) oraz § 6 ust. 3  Załacznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżace i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 28.06.2018r.
84,80 KB
2. Formularz pełnomocnictwa na ZWZA
79,26 KB
3. Projekty Uchwał na ZWZA
4. Formularz instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika Akcjionariusza
167,02 KB
5. List Prezesa do Akcjionariuszy
55,53 KB
6. Sprawozdanie finansowe FORBUILD S.A. za 2017r.
1,57 MB
7. Sprawozdanie Zarządu FORBUILD S.A. z działalności za 2017 r.
669,93 KB
8. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego SF za 2017 r.
169,40 KB
9. Oświadczenie Zarządu o rzetelności jednostkowego SF za 2017r.
22,78 KB
10. Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego SF za 2017 r.
27,34 KB
11. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2017 r.
1,45 MB
12. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2017 r.
437,40 KB
13. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego SF Grupy Kapitałowej za 2017r.
199,00 KB
14. Oświadczenie Zarządu o rzetelności skonsolidowanego SF Grupy Kapitałowej za 2017 r.
24,24 KB
15. Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego SF Grupy Kapitałowej za 2017 r.
25,59 KB
16. Raport dotyczący stosowania Zasad Dobrych Praktyk 2017 r.
123,59 KB
17. Wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za 2017 r.
121,20 KB
18. Srawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu jak również wniosku co do podziąłu zysku wypracowanego za 2017 r.
163,75 KB
19. Zwięzła ocena sytuacji spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki
62,14 KB
20. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r.
77,74 KB