Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący EBI 15/2014

27.06.2014

Niestosowanie zasad ładu korporacyjnego

Zarząd Betomax Polska S.A. z siedzibą w Końskich (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło sie w dniu 27 czerwca 2014 roku nie zastosowano nastepujacych zasad ładu korporacyjnego:

– Zasada nr 14 zgodnie z którą: Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych.

Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.
Zaistniała sytuacje uzasadniamy tym, iż Spółka nie ma wpływu na ustalenie przez akcjonariuszy dnia nabycia prawa do dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy w uchwale Walnego Zgromadzenia, a treść uchwały nr 6 ZWZA z dnia 27 czerwca 2014r. „W sprawie przeznaczenia zysku osiagnietego w 2013 roku.” jest zgodna z wolą Akcjonariuszy Spółki uczestniczących w Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: 
§ 4 ust. 3 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Muszyński – Prezes Zarządu
Piotr Kurczyński – Członek Zarządu