Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący EBI 9/2015

12.06.2015

Informacja o wytoczeniu powództwa przeciwko Spółce

Zarząd Betomax Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich informuje, że w dniu 11 czerwca 2015 roku otrzymał Postanowienie z dnia 3 czerwca 2015 roku wydane przez Sąd Okręgowy w Kielcach, VII Wydział Gospodarczy o  udzieleniu, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, zabezpieczenia roszczenia BETOMAX systems GmbH & Co.KG z siedzibą w  Neuss w związku z wytoczonym powództwem o ustalenie nieważności umów objęcia akcji serii D w kapitale zakładowym Spółki i nieistnienia stosunku prawnego łączącego akcjonariuszy ze spółką w zakresie akcji serii D.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd udzielił zabezpieczenia poprzez:
1. ustanowienie zakazu zbywania i obciążania akcji serii D w kapitale zakładowym Betomax Polska S.A. oznaczonych numerami od 1 do 1.400.000 w  szczególności poprzez Artura Mączyńskiego, Andrzeja Pargiełę, Stanisława Pargiełę i Lecha Pasturczaka;

2. zobowiązanie pozwanych Artura Mączyńskiego, Andrzeja Pargiełę, Stanisława Pargiełę, Lecha Pasturczaka i Betomax Polska S.A. w Końskich do złożenia odcinków zbiorowych akcji serii D w kapitale zakładowym Betomax Polska S.A. w Końskich do depozytu Centralnego Domu Maklerskiego PEKAO S.A. w Warszawie lub do depozytu sądowego,

3. zobowiązanie Betomax Polska S.A. w Końskich do niewprowadzania 1.400.000 akcji serii D w kapitale zakładowym Betomax Polska S.A. do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect i na runku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w  Warszawie, w tym nakazanie Betomax Polska S.A. w Końskich cofnięcia wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w przedmiocie wprowadzenia 1.400.000 akcji serii D w kapitale zakładowym Betomax Polska S.A. do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect, zakazanie składania kolejnych wniosków w tym przedmiocie dotyczących wprowadzenia akcji do obrotu na NewConnect lub rynku regulowanym,

4. zobowiązanie Betomax Polska S.A. w Końskich do opublikowania na stronie internetowej www.betomax.pl oraz na stronie Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu www.newconnect.pl informacji, w tym stosownych raportów bieżących w rozumieniu Załącznika nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przedmiocie wniesienia powództwa przez BETOMAX systems GmbH & Co.KG w Neuss o ustalenie nieważności umów objęcia akcji serii D i nieistnienia stosunku prawnego łączącego akcjonariuszy ze spółką w zakresie akcji serii D oraz o udzieleniu i  sposobie zabezpieczenia roszczeń powoda. W ocenie Betomax Polska Spółka Akcyjna wytoczone powództwo jest bezpodstawne, a szczegółowa argumentacja w tym względzie zostanie przedstawiona przez pozwanego w  zażaleniu na Postanowienie złożonym w terminie zakreślonym przez Sąd.

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Muszyński – Prezes Zarządu
Piotr Kurczyński – Członek Zarządu