Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

Raporty

Raport bieżący EBI 21/2015

04.12.2015

Informacja o przywróceniu akcjonariuszom prawa głosu z posiadanych akcji Spółki na skutek oddalenia przez Sąd wniosku BETOMAX systems GmbH & Co.KG z siedzibą w Neuss o udzielenie zabezpieczenia

zabezpieczenia

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 3 grudnia 2015 roku otrzymał od jednego z akcjonariuszy informację o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, I Wydział Cywilny (na skutek złożonego przez akcjonariusza zażalenia) postanowienia o zmianie postanowienia Sądu Okręgowego w Kielcach, VII Wydział Gospodarczy o udzieleniu, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, zabezpieczenia roszczenia BETOMAX systems GmbH & Co.KG z siedzibą w Neuss (w związku z wytoczonym powództwem o ustalenie utraty prawa głosu łącznie z ponad 60% ogólnej liczby głosów w Spółce) poprzez ustanowienie zakazu wykonywania prawa głosu przez Artura Mączyńskiego, Andrzeja Pargiełę, Stanisława Pargiełę oraz Lecha Pasturczaka z wszystkich posiadanych przez nich akcji w FORBUILD S.A. w Końskich (o którym Emitent informował w Raporcie nr 18/2015), w ten sposób że Sąd oddalił wniosek BETOMAX systems GmbH & Co.KG z siedzibą w Neuss o udzielenie zabezpieczenia. 

Tym samym  poniżej wymienionym akcjonariuszom przywrócone zostało prawo głosu z posiadanych przez nich akcji w Spółce, tj.: 

1. Arturowi Mączyńskiemu z wszystkich posiadanych przez niego akcji w FORBUILD S.A., tj 2.085.250 akcji, dających 2.685.250 głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce,
2. Andrzejowi Pargiele z wszystkich posiadanych przez niego akcji w FORBUILD S.A., tj. 2.085.250 akcji, dających 2.685.250 głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce,
3. Stanisławowi Pargiele z wszystkich posiadanych przez niego akcji w FORBUILD S.A., tj. 2.087.265 akcji, dających 2.687.265 głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce,
4. Lechowi Pasturczakowi z wszystkich posiadanych przez niego akcji w FORBUILD S.A., tj. 2.085.250 akcji, dających 2.685.250 głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Muszyński – Prezes Zarządu
Piotr Kurczyński – Członek Zarządu