Nasze brygady montażowe wykonują:

• izolacje powierzchniowe w formie izolacji ciężkiej z mineralnych mat bentonitowo – geotekstylnych IZOTEX pod posadowieniami budynków oraz na zewnętrznych ścianach budynków położonych poniżej poziomu terenu, a także jako uszczelnienie obiektów infrastrukturalnych, np.: wałów przeciwpowodziowych, składowisk odpadów, polderów zalewowych itp.,

• uszczelnienie przerw roboczych i dylatacyjnych za pomocą taśm oraz rur uszczelniających BESAPLAST oraz przerw roboczych za pomocą taśm ze zintegrowaną wkładka pęczniejącą KAB 125 i KAB 150,

• uszczelnienie przerw roboczych w betonowaniu przy użyciu taśm pęczniejących FORBENT S oraz FORBENT G,

• uszczelnienie przerw roboczych w betonowaniu przez zastosowanie blach uszczelniających VB,

• montaż węży iniekcyjnych oraz przeprowadzenie iniekcji styku, także wykonanie iniekcji punktowej rys oraz miejsc przecieków,

• szczelne zamknięcia przejść po ściągach szalunkowych w systemie K-22 oraz FB-22.