Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki, a jeżeli nie skorzystasz z tej możliwości oznaczać to będzie jedynie, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.

05.03.2020

Projekty uchwał dotyczące dywidendy na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Uchwała Nr 9. w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2018 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych w związku z §16 ust.1 pkt.3) Statutu Spółki uchwala, co następuje :

§1


Wypracowany w 2018 roku /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./ zysk netto w wysokości 4.824.991,10 zł (cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden i 10/100 zł.) postanawia się przeznaczyć w części na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 2.814.991,10 zł (dwa miliony osiemset czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden i 10/100 zł.) oraz w części na wypłatę dywidendy w kwocie 2.010.000,00 zł (dwa miliony dziesięć tysięcy zł.) tj. po 0,15 gr na jedną akcję.

§2


Stosownie do przepisów art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. ustala datę 14 czerwca 2019 r. jako dzień dywidendy oraz datę 8 lipca 2019 r. jako termin wypłaty dywidendy.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały Nr 9 przedstawiony powyżej jest zgodny z rekomendacją Zarządu Spółki, natomiast poniżej Spółka zamieszcza alternatywny projekt zgodny z rekomendacją Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2018 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych w związku z §16 ust.1 pkt.3) Statutu Spółki uchwala, co następuje :

§1


Wypracowany w 2018 roku /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./ zysk netto w wysokości 4.824.991,10 zł (cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden i 10/100 zł.) postanawia się przeznaczyć w części na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 2.144.991,10 zł (dwa miliony sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden i 10/100 zł.) oraz w części na wypłatę dywidendy w kwocie 2.680.000,00 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy zł.) tj. po 0,20 gr na jedną akcję.

§2


Stosownie do przepisów art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. ustala datę 14 czerwca 2019 r. jako dzień dywidendy oraz datę 8 lipca 2019 r. jako termin wypłaty dywidendy

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.