Notowania

 • FORBUILD SA

  BTX
 • Data debiutu

  2013.04.04

Kurs (zł)

kurs bieżący 1,80 2017-11-24 17:30
 • kurs min

  1,80
 • kurs max

  1,80
 • kurs odniesienia

  1,79
 • kurs otwarcia

  1,80

Zmiana

 • 0,00%
 • 0,00 zł

Obroty

 • wol. obr. (szt.)

  550,00
 • wart. obrotu (zł)

  990,00

Historia

 • dzień

  0,00%
 • tydzień

  0,00%
 • miesiąc

  0,00%
 • kwartał

  0,00%
 • pół roku

  5,88%
 • rok

  0,00%

Relacje Inwestorskie

Witamy na stronie Relacji Inwestorskich firmy FORBUILD SA

Zakres

Aktualności

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd FORBUILD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 roku.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu

Raport Bieżący nr 5/2017 - Aktualizacja informacji w sprawie powództwa Betomax Systems GmbH&Co.KG w Neuss przeciwko akcjonariuszom

FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 26 października 2017 roku powzięła informację, że Sąd Rejonowy w Kielcach, VII Wydział Gospodarczy wydał wyrok w sprawie z  powództwa BETOMAX Systems GmbH&Co.KG w Neuss  (dalej: Betomax) z  dnia 15 lipca 2015 r. o ustalenie utraty przez akcjonariuszy A. Mączyńskiego, S. Pargiełę, A. Pargiełę, L. Pasturczaka  prawa głosu ze wszystkich posiadanych przez nich akcji w spółce pod firmą FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich. Zgodnie z wyrokiem Sąd Rejonowy uznał powództwo.

O toczącym się postępowaniu, z powództwa Betomax, Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 18/2015 z dnia 29 sierpnia 2015 roku.


Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu

Raport nr 8/2017 – Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich informuje, że w  dniu 5 września 2017 roku otrzymał z Sądu Okręgowego w Kielcach VII Wydziału Gospodarczego, odpis pozwu złożonego w dniu 31 lipca 2017 roku przez BETOMAX systems GmbH&Co.KG z siedzibą w Neuss (Niemcy) o  stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z  dnia 30 czerwca 2017 roku.

Przedmiotowym pozwem BETOMAX systems GmbH&Co.KG wniósł o stwierdzenie nieważności Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku od nr 9 do nr 13, oraz nr 15.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Tomasz Gierczyński - Prezes Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu