Notowania

 • FORBUILD SA

  BTX
 • Data debiutu

  2013.04.04

Kurs (zł)

kurs bieżący 1,95 2019-02-18 17:30
 • kurs min

  1,95
 • kurs max

  1,96
 • kurs odniesienia

  2,00
 • kurs otwarcia

  1,96

Zmiana

 • -0,51%
 • -0,01 zł

Obroty

 • wol. obr. (szt.)

  1 800,00
 • wart. obrotu (zł)

  3 518,00

Historia

 • dzień

  -0,51%
 • tydzień

  0,00%
 • miesiąc

  0,00%
 • kwartał

  0,00%
 • pół roku

  21,88%
 • rok

  14,71%

Relacje Inwestorskie

Witamy na stronie Relacji Inwestorskich firmy FORBUILD SA

Zakres

Aktualności

Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2018 roku

Zarząd FORBUILD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: 
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik:
Raport okresowy z Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. za IV kwartał 2018 roku

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz, Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski, Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński, Prezes Zarządu

Raport bieżący ESPI nr 2/2019 - Informacja na temat potencjalnej możliwości zmiany kontroli w Spółce

Zarząd FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich (Spółka) informuje, że w dniu 11 lutego 2019 r. otrzymał projekt dokumentu opisujący potencjalne działania znaczących akcjonariuszy Spółki, które mogą skutkować zmianą kontroli w Spółce oraz modelu funkcjonowania Spółki.

Otrzymany dokument opisuje kierunkowe działania akcjonariuszy Spółki, które zakładają w szczególności: (i) nabycie przez akcjonariusza Spółki Betomax Systems GmbH & Co. KG z siedzibą w Neuss (Betomax) przedsiębiorstwa Spółki z wyłączeniem udziałów w spółce zależnej Pamexpol Sp. z o.o. oraz z wyłączeniem prawa do nazwy Forbuild (Przedsiębiorstwo), (ii) nabycie akcji Betomax przez Spółkę (nabycie akcji własnych), a następnie (iii) zawarcie ugody pomiędzy Spółką, Betomax a innymi akcjonariuszami Spółki będącymi stronami sporów prawnych, szczegółowo opisanych m.in. w ostatnim skonsolidowanym raporcie okresowym Spółki z dnia 14 listopada 2018 r. (Transakcja).

Zgodnie z otrzymanym dokumentem założenia Transakcji przewidują przeprowadzenie przez Betomax procesu due diligence Spółki i możliwość przeprowadzenia przez Spółkę skupu do 40% akcji własnych w celu umorzenia za wynagrodzeniem.  

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z powziętymi przez Spółkę informacjami na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego akcjonariusze Spółki, w tym Betomax, nie zawarli żadnego prawnie wiążącego dokumentu mającego za przedmiot Transakcję. 

Dodatkowo Spółka nie dysponuje informacjami na temat cen przewidywanych na użytek Transakcji.

Jednocześnie Spółka informuje, że jest w toku analizy otrzymanych założeń Transakcji, natomiast o istotnych etapach Transakcji Spółka będzie informowała w trybie stosownych raportów. 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński - Prezes Zarządu

Raport Bieżący EBI 1/2019 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2019

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

Raporty okresowe będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku w dniu 14 lutego 2019 roku
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku w dniu 15 maja 2019 roku
Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 roku w dniu 14 sierpnia 2019 roku
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku w dniu 14 listopada 2019 roku
Jednostkowy raport roczny za 2018 rok w dniu 31 maja 2019 roku
Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok w dniu 31 maja 2019 roku

Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie §5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w raporcie skonsolidowanym kwartalnym będzie przedstawiał dane jednostkowe Spółki, tym samym nie będą publikowane jednostkowe raporty kwartalne.

Podstawa prawna: 
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu