Notowania

 • FORBUILD SA

  BTX
 • Data debiutu

  2013.04.04

Kurs (zł)

kurs bieżący 1,59 2018-09-21 17:30
 • kurs min

  1,59
 • kurs max

  1,59
 • kurs odniesienia

  1,59
 • kurs otwarcia

  1,59

Zmiana

 • 0,00%
 • 0,00 zł

Obroty

 • wol. obr. (szt.)

  1,00
 • wart. obrotu (zł)

  1,59

Historia

 • dzień

  0,00%
 • tydzień

  0,00%
 • miesiąc

  0,00%
 • kwartał

  0,00%
 • pół roku

  0,00%
 • rok

  0,00%

Relacje Inwestorskie

Witamy na stronie Relacji Inwestorskich firmy FORBUILD SA

Zakres

Aktualności

Raport bieżący ESPI nr 8/2018 - Oddalenie przez Sąd Apelacyjny powództwa Betomax Systems GmbH&Co.KG w Neuss przeciwko akcjonariuszom

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2017 w sprawie powództwa Betomax Systems GmbH&Co.KG z siedzibą w Neuss przeciwko akcjonariuszom oraz informacji zamieszonych w raportach okresowych w  zakresie ww. postępowania, Zarząd FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 19 września 2018 roku Spółka powzięła informację o uwzględnieniu w tym samym dniu przez Sąd Apelacyjny w Krakowie apelacji wniesionej przez akcjonariuszy Spółki tj. Artura Mączyńskiego, Stanisława, Pargiełę, Andrzeja Pargiełę oraz Lecha Pasturczaka od wyroku o którym mowa w ww. raporcie bieżącym, a w  konsekwencji o oddaleniu w całości powództwa Betomax Systems GmbH&Co.KG.

W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd Apelacyjny podzielił argument wskazany w apelacji, wskazując m.in., że przez ograniczenie czasowe powództwa powód utracił interes prawny. Przedmiotowa sprawa sądowa dotyczyła ustalenia utraty przez ww. akcjonariuszy  prawa głosu z wszystkich posiadanych akcji Spółki z uwagi na rzekome porozumienie pomiędzy ww. akcjonariuszami. Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny i kończy postępowanie w ww. sprawie. 
Jednocześnie Spółka informuje, że część postępowań sądowych z udziałem Spółki oraz jej akcjonariuszy, o których Spółka informowała w raportach bieżących i okresowych zostało zawieszonych do czasu rozstrzygnięcia ww. sprawy.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński - Prezes Zarządu

Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2018 roku

  Zarząd FORBUILD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2018 roku.

 

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załącznik:
Raport okresowy z Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. za II kwartał 2018 roku

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Gierczyński, Prezes Zarządu
Dorota Walkiewicz, Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski, Członek Zarządu

Raport Bieżący EBI 10/2018 - Temat: Aktualizacja informacji nt. powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 9/2018, Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (Spółka) informuje, że w dniu 13 sierpnia 2018 roku do Spółki wpłynął pozew z dnia 27 lipca 2018 r. od BETOMAX systems GmbH&Co.KG (Powód) przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwał z 28 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Powód wnosi o stwierdzenie nieważności uchwał nr 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 oraz 18.

Jednocześnie Spółka informuje, że w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w ww. raporcie wskazano na uchwały „Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 roku”, podczas gdy prawidłowo powinno być uchwał „Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2018 roku”. W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego EBI nr 9/2018 pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu