Notowania

 • FORBUILD SA

  BTX
 • Data debiutu

  2013.04.04

Kurs (zł)

kurs bieżący 1,79 2017-03-29 07:27
 • kurs min

  1,79
 • kurs max

  1,79
 • kurs odniesienia

  1,79
 • kurs otwarcia

  1,79

Zmiana

 • 0,00%
 • 0,00 zł

Obroty

 • wol. obr. (szt.)

  0,00
 • wart. obrotu (zł)

  0,00

Historia

 • dzień

  0,00%
 • tydzień

  0,00%
 • miesiąc

  0,00%
 • kwartał

  0,00%
 • pół roku

  -26,64%
 • rok

  0,00%

Relacje Inwestorskie

Witamy na stronie Relacji Inwestorskich firmy FORBUILD SA

Zakres

Aktualności

Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2016 roku

Zarząd FORBUILD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:
Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2016 roku

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu

Raport Bieżący nr 1/2017 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

Raporty okresowe będą podawane do publicznej wiadomości w następujacych terminach:
- Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku w dniu 14 lutego 2017 roku
- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku w dniu 15 maja 2017 roku
- Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2017 roku w dniu 11 sierpnia 2017 roku
- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku w dniu 14 listopada 2017 roku
- Jednostkowy raport roczny za 2016 rok w dniu 31 maja 2017 roku
- Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok w dniu 31 maja 2017 roku
Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie §5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w raporcie skonsolidowanym kwartalnym będzie przedstawiał dane jednostkowe Spółki, tym samym nie będą publikowane jednostkowe raporty kwartalne.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujace spółkę:
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku

Zarząd FORBUILD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu