Notowania

 • FORBUILD SA

  BTX
 • Data debiutu

  2013.04.04

Kurs (zł)

kurs bieżący 2019-05-23 17:30
 • kurs min

  0,00
 • kurs max

  0,00
 • kurs odniesienia

  2,28
 • kurs otwarcia

  2,28

Zmiana

 • 0,00%
 • 0,00 zł

Obroty

 • wol. obr. (szt.)

  0,00
 • wart. obrotu (zł)

  0,00

Historia

 • dzień

  0,00%
 • tydzień

  -4,20%
 • miesiąc

  12,87%
 • kwartał

  0,00%
 • pół roku

  0,00%
 • rok

  0,00%

Relacje Inwestorskie

Witamy na stronie Relacji Inwestorskich firmy FORBUILD SA

Zakres

Aktualności

Raport EBI 7/2019 - Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 roku

Zarząd FORBUILD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załącznik: Raport okresowy z Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. za I kwartał 2019 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz, Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski, Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński, Prezes Zarządu

Raport bieżący ESPI nr 6/2019 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. na dzień 24 maja 2019 r.

Zarząd FORBUILD S.A. (Spółka) informuje o zwołaniu na dzień 24 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Końskich przy ul. Górnej 2a. Obrady ZWZ rozpoczną się o godz. 11.00. Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał oraz pozostałą dokumentacją będącą przedmiotem obrad ZWZ Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Pozostałe informacje dotyczące ZWZ są udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.forbuild.eu w zakładce Relacje inwestorskie/spolka/walne-zgromadzenie.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
2. Formularz pełnomocnictwa
3. Projekty Uchwał na ZWZA
4. Formularz instrukcji do głosowania ZWZA
5. Sprawozdanie z działalności Forbuild S.A. oraz Grupy Kapitałowej Forbuild S.A. za 2018
6. Sprawozdanie Finansowe Forbuild. S.A. za 2018
7. Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania jednostkowego SF FORBUILD za 2018-sig
8. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2018
9. Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego SF Grupy Kapitałowej za 2018-sig
10. Wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za 2018 r.
11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2018
12. Zwięzła ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem syst. kontr. wew. i syst. zarządzania ryzykiem
13. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018

Podpisy:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu

Raport Bieżący EBI 6/2019 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 maja 2019r.

Zarząd FORBUILD S.A. informuje o zwołaniu na dzień 24 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Końskich przy ul. Górnej 2a. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze i dokumenty znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.forbuild.eu

PODSTAWA PRAWNA
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
2. Formularz pełnomocnictwa
3. Projekty Uchwał na ZWZA
4. Formularz instrukcji do głosowania ZWZA
5. Sprawozdanie z działalności Forbuild S.A. oraz Grupy Kapitałowej Forbuild S.A. za 2018
6. Sprawozdanie Finansowe Forbuild. S.A. za 2018
7. Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania jednostkowego SF FORBUILD za 2018-sig
8. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2018
9. Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego SF Grupy Kapitałowej za 2018-sig
10. Wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za 2018 r.
11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2018
12. Zwięzła ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem syst. kontr. wew. i syst. zarządzania ryzykiem
13. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018

Podpisy
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu