Notowania

 • FORBUILD SA

  BTX
 • Data debiutu

  2013.04.04

Kurs (zł)

kurs bieżący 2017-06-23 17:30
 • kurs min

  1,62
 • kurs max

  1,62
 • kurs odniesienia

  1,62
 • kurs otwarcia

  1,62

Zmiana

 • 0,00%
 • 0,00 zł

Obroty

 • wol. obr. (szt.)

  0,00
 • wart. obrotu (zł)

  0,00

Historia

 • dzień

  0,00%
 • tydzień

  0,00%
 • miesiąc

  -4,71%
 • kwartał

  0,00%
 • pół roku

  -23,22%
 • rok

  -64,29%

Relacje Inwestorskie

Witamy na stronie Relacji Inwestorskich firmy FORBUILD SA

Zakres

Aktualności

Raport nr 5/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2017r.

Zarząd FORBUILD S.A. informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w  siedzibie Spółki w Końskich przy ul. Górnej 2a. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00. Treść ogłoszenia wraz z  projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.forbuild.eu

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 30.06.2017
2. Projekty Uchwał na ZWZA 30.06.2017

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu

Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany 2016r.

Zarząd FORBUILD S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2016r. wraz z załącznikami.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:
1 List Prezesa do Akcjonariuszy
2 Sprawozdanie finansowe FORBUILD S.A za 2016 r.
3 Sprawozdanie Zarządu  FORBUILD S.A. z działalności za 2016 r.
4 Opinia biegłego rewidenta z badania jednostkowego SF za 2016 r.
5 Raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego SF za 2016 r.
6 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2016 r.
7 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 r
8 Opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego SF Grupy Kapitałowej za 2016 r.
9 Raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego SF Grupy Kapitałowej za 2016 r.
10 Oświadczenie Zarządu FORBUILD o rzetelności
11 Oświadczenie Zarządu FORBUILD w sprawie podmiotu uprawnionego do badania
12 Raport dotyczacy stosowania Zasad Dobych Praktyk 2016

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 roku

Zarząd FORBUILD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 roku

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu