2020

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 9 marca 2020 r.

01
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 9-03-2020
96.42 KB
02
2. Formularz pełnomocnictwa na NWZA na 9-03-2020
78.84 KB
03
3. Projekty uchwał na NWZA na 9-03-2020
60.14 KB
04
4. Formularz instrukcji do głosowania na NWZA na 9-03-2020
80.64 KB
05
5. Projekty Uchwał NWZA z rozszerzonym porządku obrad
85.75 KB
06
6. Formularz instrukcji do głosowania NWZA z rozszerzonym porządkiem obrad
138.09 KB