2019

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 24 maja 2019 r.

01
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
99.22 KB
02
2. Formularz pełnomocnictwa
79.4 KB
03
3. Projekty Uchwał na ZWZA
108.22 KB
04
4. Formularz instrukcji do głosowania ZWZA
167.9 KB
05
5. Sprawozdanie z działalności Forbuild S.A. oraz Grupy Kapitałowej Forbuild S.A. za 2018
661.59 KB
06
6. Sprawozdanie Finansowe Forbuild. S.A. za 2018
1.02 MB
07
7. Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania jednostkowego SF FORBUILD za 2018-sig
424.93 KB
08
8. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2018
991.61 KB
09
9. Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego SF Grupy Kapitałowej za 2018-sig
314.45 KB
10
10. Wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za 2018 r.
37.94 KB
11
11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2018
191.39 KB
12
12. Zwięzła ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem syst. kontr. wew. i syst. zarządzania ryzykiem
175.69 KB
13
13. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018
65.45 KB