2018

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 28 czerwca 2018r.

01
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 28.06.2018r.
84.8 KB
02
Formularz pełnomocnictwa na ZWZA
79.26 KB
03
Projekty uchwał na ZWZA
92.11 KB
04
Formularz instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika Akcjionariusza
167.02 KB
05
List Prezesa do Akcjionariuszy
55.53 KB
06
Sprawozdanie finansowe FORBUILD S.A. za 2017r.
1.57 MB
07
Sprawozdanie Zarządu FORBUILD S.A. z działalności za 2017r.
669.93 KB
08
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego SF za 2017r.
169.4 KB
09
Oświadczenie Zarządu o rzetelności jednostkowego SF za 2017r.
22.78 KB
10
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego SF za 2017r.
27.34 KB
11
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2017r.
1.45 MB
12
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2017r.
437.4 KB
13
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego SF Grupy Kapitałowej za 2017r.
199 KB
14
Oświadczenie Zarządu o rzetelności skonsolidowanego SF Grupy Kapitałowej za 2017r.
24.24 KB
15
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego SF Grupy Kapitałowej za 2017r.
25.59 KB
16
Raport dotyczący stosowania Zasad Dobrych Praktyk 2017r.
123.59 KB
17
Wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za 2017r.
121.2 KB
18
Srawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu jak również wniosku co do podziąłu zysku wypracowanego za 2017r.
163.75 KB
19
Zwięzła ocena sytuacji spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki
62.14 KB
20
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017r.
77.74 KB
21
Stanowisko Członka Rady Nadzorczej
397.73 KB
22
Stanowisko Członka Rady Nadzorczej
74.98 KB