2017

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Akcjonariuszy FORBUILD SA na dzień 30 czerwca 2017 r.

01
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA FORBUILD SA na dzień 30 czerwca 2017 r.
73.14 KB
02
Projekty Uchwał na ZWZA 30.06.2017
79.78 KB
03
Formularz pełnomocnictwa na ZWZA 30.06.2017
66.92 KB
04
Formularz instrukcji do głosowania na ZWZA 30.06.2017
119.92 KB
05
List Prezesa do Akcjonariuszy
45.01 KB
06
Sprawozdanie finansowe FORBUILD S.A za 2016 r.
3.11 MB
07
Sprawozdanie Zarządu FORBUILD S.A. z działalności za 2016 r.
999.69 KB
08
Opinia biegłego rewidenta z badania jednostkowego SF za 2016 r.
189.21 KB
09
Raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego SF za 2016 r.
1.31 MB
10
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2016 r.
3.03 MB
11
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 r
607.79 KB
12
Raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego SF Grupy Kapitałowej za 2016 r.
626.97 KB
13
Opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego SF Grupy Kapitałowej za 2016 r.
206.74 KB
14
Oświadczenie Zarządu FORBUILD o rzetelności
33.69 KB
15
Oświadczenie Zarządu FORBUILD w sprawie podmiotu uprawnionego do badania
34.67 KB
16
Raport dotyczacy stosowania Zasad Dobych Praktyk 2016
59.85 KB
17
Wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za 2016r.
64.59 KB
18
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu jak również wniosku co do podziału zysku za 2016
121.21 KB
19
Zwięzła ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki
59.56 KB
20
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016r.
67.61 KB