2016

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Akcjonariuszy FORBUILD SA na dzień 29 czerwca 2016 r.

01
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FORBUILD S.A. na dzień 29 czerwca 2016 r.
73.94 KB
02
Projekty Uchwał ZWZ 29.06.2016 r. - rozszerzone
86.89 KB
03
FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA ZWZ 29.06.2016 r.
119.29 KB
04
FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA ZWZ 29.06.2016 r.
119.29 KB
05
ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
256.49 KB
06
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ FORBUILD S.A. za 2015 r.
264.39 KB
07
Wniosek Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2015 r.
63.58 KB
08
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015
262.97 KB