2013

ZWZA 20.06.2013

01
01 Ogłoszenie o zwolaniu ZWZA Betomax Polska
89.88 KB
02
02 Projekty uchwał ZWZA Betomax Polska
83.52 KB
03
03 Formularz pełnomocnictwa
75.06 KB
04
04 Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika
112.4 KB
05
05 Informacja o ogólnej liczbie akcji
41.2 KB
06
06 Sprawozdanie RN za 2012 rok
78.64 KB
07
07 RN zwięzła ocena sytuacji spółki
66.39 KB
08
08 Treści uchwał podjętych przez ZWZA Betomax Polska S.A.
87.5 KB