Akcjonariat

Stan na dzień 17.07.2019 r.: (powyżej 5%)

AKCJONARIUSZSERIA ASERIA BSERIA CSERIA
   D
ILOŚĆ AKCJIILOŚĆ GŁOSÓW% AKCJI% GŁOSÓW
BETOMAX systems GmbH & CO KG 1 700 000 1 900 000 - 3 600 000 5 300 000 26,87% 30,29%
Lech Pasturczak     135 250 350 000 485 250 485 250 3,62% 2,77%
Katarzyna Łuczyńska 300 000 500 000
- - 800 000
1 100 000
5,97% 6,29%
Maciej Pasturczak 300 000 500 000 - - 800 000
1 100 000 5,97% 6,29%
Stanisław Pargieła     137 265 350 000 487 265 487 265 3,64% 2,78%
Alicja Nitek 600 000 1 000 000 62 916  - 1 662 916 2 262 916 12,41% 12,93%
Andrzej Pargieła - 1 000 000 135 250  350 000 1 485 250 1 485 250 11,08% 8,49%
Filip Pargieła 600 000 - -  - 600 000 1 200 000 4,48% 6,86%
Artur Mączyński - 1 000 000
135 250  350 000 1 485 250 1 485 250 11,08% 8,49%
Mateusz Mączyński 300 000       300 000 600 000 2,24% 3,43%
Wiktoria Laskowska 300 000       300 000 600 000 2,24% 3,43%
FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty     1 055 976   1 055 976 1 055 976 7,88% 6,03%
Pozostali akcjonariusze


 338 093
338 093 338 093 2,52% 1,93%
Łącznie 4 100 000 5 900 000 2 000 000 1 400 000 
13 400 000 17 500 000
100,0% 100,0%

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 13 400 000 akcji, w tym:

 • 4 100 000 akcji serii A
 • 5 900 000 akcji serii B
 • 2 000 000 akcji serii C
 • 1 400 000 akcji serii D

 

 

Stan na dzień 23.05.2018 r.: (powyżej 5%)

AKCJONARIUSZSERIA ASERIA BSERIA CSERIA
   D
ILOŚĆ AKCJIILOŚĆ GŁOSÓW% AKCJI% GŁOSÓW
BETOMAX systems GmbH & CO KG 1 700 000 1 900 000 - 3 600 000 5 300 000 26,87% 30,29%
Katarzyna Łuczyńska 300 000 500 000
- - 800 000
1 100 000
5,97% 6,29%
Maciej Pasturczak 300 000 500 000 - - 800 000
1 100 000 5,97% 6,29%
Alicja Nitek 600 000 1 000 000 62 916  - 1 662 916 2 262 916 12,41% 12,93%
Andrzej Pargieła - 1 000 000 135 250  350 000 1 485 250 1 485 250 11,08% 8,49%
Filip Pargieła 600 000 - -  - 600 000 1 200 000 4,48% 6,86%
Artur Mączyński - 1 000 000
135 250  350 000 1 485 250 1 485 250 11,08% 8,49%
Pozostali akcjonariusze 600 000
-
1 666 584
 700 000
2 966 584
3 566 584
22,14% 20,37%
Łącznie 4 100 000 5 900 000 2 000 000 1 400 000 
13 400 000 17 500 000
100,0% 100,0%

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 13 400 000 akcji, w tym:

 • 4 100 000 akcji serii A
 • 5 900 000 akcji serii B
 • 2 000 000 akcji serii C
 • 1 400 000 akcji serii D

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł.

Akcjonariat według liczby akcji

Akcjonariat według liczby głosów

 

Stan na dzień 25.05.2016 r.: (powyżej 5%)

Akcjonariusz seria A seria B seria C Seria
   D
Ilość akcji Ilość głosów % akcji % głosów
BETOMAX systems GmbH & CO KG 1 700 000 1 900 000
  3 600 000 5 300 000 26,87% 30,29%
Katarzyna Łuczyńska 300 000 500 000


800 000
1 100 000
5,97% 6,29%
Maciej Pasturczak 300 000 500 000

800 000
1 100 000 5,97% 6,29%
Alicja Nitek 600 000 1 000 000 62 916   1 662 916 2 262 916 12,41% 12,93%
Andrzej Pargieła 600 000 1 000 000 135 250  350 000 2 085 250 2 685 250 15,56% 15,34%
Artur Mączyński - 1 000 000
135 250  350 000 1 485 250 1 485 250 11,08% 8,49%
Pozostali akcjonariusze 600 000
-
1 666 584
 700 000
2 966 584
3 566 584
22,14% 20,37%
Łącznie 4 100 000 5 900 000 2 000 000 1 400 000
13 400 000 17 500 000
100,0% 100,0%

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 13 400 000 akcji, w tym:

 • 4 100 000 akcji serii A
 • 5 900 000 akcji serii B
 • 2 000 000 akcji serii C
 • 1 400 000 akcji serii D

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł.

Akcjonariat według liczby akcji

Akcjonariat według liczby głosów

Stan na dzień 16.02.2015r.

Akcjonariusz seria A seria B seria C Seria
   D
Ilość akcji Ilość głosów % akcji % głosów
BETOMAX systems GmbH & CO KG 1 700 000 1 900 000
  3 600 000 5 300 000 26,87% 30,29%
Lech Pasturczak 600 000 1 000 000 135 250 350 000
2 085 250 2 685 250 15,56% 15,34%
Stanisław Pargieła 600 000 1 000 000 137 265  350 000 2 087 265 2 687 265 15,58% 15,34%
Andrzej Pargieła 600 000 1 000 000 135 250  350 000 2 085 250 2 685 250 15,56% 15,34%
Artur Mączyński 600 000 1 000 000 135 250  350 000 2 085 250 2 685 250 15,56% 15,34%
Pozostali akcjonariusze

1 456 985   1 456 985 1 456 985 10,87% 8,33%
Łącznie 4 100 000 5 900 000 2 000 000 1 400 000
13 400 000 17 500 000
100,0% 100,0%

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 13 400 000 akcji, w tym:

 • 4 100 000 akcji serii A
 • 5 900 000 akcji serii B
 • 2 000 000 akcji serii C
 • 1 400 000 akcji serii D

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł.

Akcjonariat według liczby akcji

Akcjonariat według liczby głosów

Stan na dzień 14.08.2014r.

Akcjonariusz seria A seria B seria C Ilość akcji Ilość głosów % akcji % głosów
BETOMAX GmbH & CO KG 1 700 000 1 900 000
3 600 000 5 300 000 30,00% 32,92%
Lech Pasturczak 600 000 1 000 000 135 250 1 735 250 2 335 250 14,46% 14,50%
Stanisław Pargieła 600 000 1 000 000 135 265 1 735 265 2 335 265 14,46% 14,50%
Andrzej Pargieła 600 000 1 000 000 135 250 1 735 250 2 335 250 14,46% 14,50%
Artur Mączyński 600 000 1 000 000 135 250 1 735 250 2 335 250 14,46% 14,50%
Pozostali akcjonariusze

1 458 985 1 458 985 1 458 985 12,16% 9,08%
Łącznie 4 100 000 5 900 000 2 000 000 12 000 000 16 100 000 100,0% 100,0%

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 12 000 000 akcji, w tym:

 • 4 100 000 akcji serii A
 • 5 900 000 akcji serii B
 • 2 000 000 akcji serii C

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł.

Akcjonariat według liczby akcji

Akcjonariat według liczby głosów

 

Stan na dzień 15.05.2014r.

Akcjonariusz seria A seria B seria C Ilość akcji Ilość głosów % akcji % głosów
BETOMAX GmbH & CO KG 1 700 000 1 900 000
3 600 000 5 300 000 30,00% 32,92%
Lech Pasturczak 600 000 1 000 000 105 250 1 705 250 2 305 250 14,21% 14,32%
Stanisław Pargieła 600 000 1 000 000 105 250 1 705 250 2 305 250 14,21% 14,32%
Andrzej Pargieła 600 000 1 000 000 105 250 1 705 250 2 305 250 14,21% 14,32%
Artur Mączyński 600 000 1 000 000 105 250 1 705 250 2 305 250 14,21% 14,32%
Pozostali akcjonariusze

1 579 000 1 579 000 1 579 000 13,16% 9,81%
Łącznie 4 100 000 5 900 000 2 000 000 12 000 000 16 100 000 100,0% 100,0%

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 12 000 000 akcji, w tym:

 • 4 100 000 akcji serii A
 • 5 900 000 akcji serii B
 • 2 000 000 akcji serii C

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł.

Akcjonariat według liczby akcji

Akcjonariat według liczby głosów

Stan na dzień 25.05.2013r.

Akcjonariusz seria A seria B seria C Ilość akcji Ilość głosów % akcji % głosów
BETOMAX GmbH & CO KG 1 700 000 1 900 000
3 600 000 5 300 000 30,0% 32,9%
Lech Pasturczak 600 000 1 000 000
1 600 000 2 200 000 13,3% 13,7%
Stanisław Pargieła 600 000 1 000 000
1 600 000 2 200 000 13,3% 13,7%
Andrzej Pargieła 600 000 1 000 000
1 600 000 2 200 000 13,3% 13,7%
Artur Mączyński 600 000 1 000 000
1 600 000 2 200 000 13,3% 13,7%
Pozostali akcjonariusze

2 000 000 2 000 000 2 000 000 16,7% 12,4%
Łącznie 4 100 000 5 900 000 2 000 000 12 000 000 16 100 000 100,0% 100,0%

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 12 000 000 akcji, w tym:

 • 4 100 000 akcji serii A
 • 5 900 000 akcji serii B
 • 2 000 000 akcji serii C

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł.

Akcjonariat według liczby akcji

Akcjonariat według liczby głosów

Stan na dzień 31.01.2013r.

Akcjonariusz seria A seria B Ilość akcji Ilość głosów % akcji % głosów
BETOMAX GmbH & CO KG 1 700 000 1 900 000 3 600 000 5 300 000 36,0% 37,6%
Lech Pasturczak 600 000 1 000 000 1 600 000 2 200 000 16,0% 15,6%
Stanisław Pargieła 600 000 1 000 000 1 600 000 2 200 000 16,0% 15,6%
Andrzej Pargieła 600 000 1 000 000 1 600 000 2 200 000 16,0% 15,6%
Artur Mączyński 600 000 1 000 000 1 600 000 2 200 000 16,0% 15,6%
Łącznie 4 100 000 5 900 000 10 000 000 14 100 000 100,0% 100,0%

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 10 000 000 akcji, w tym:

 • 4 100 000 akcji serii A
 • 5 900 000 akcji serii B

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł.

Akcjonariat według liczby akcji

Akcjonariat według liczby głosów