Ebi Okresowe

Raport EBI 4/2020 - Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2019 roku

Zarząd FORBUILD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz, Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski, Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński, Prezes Zarządu

01
Raport okresowy z Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. za IV kwartał 2019 roku
234.46 KB

Raport EBI 14/2019 - Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku

Zarząd FORBUILD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz, Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski, Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński, Prezes Zarządu

01
2019-11-14 IIIQ Forbuild_skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku.pdf
659.33 KB

Raport EBI 12/2019 - Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2019 roku

Zarząd FORBUILD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz, Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski, Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński, Prezes Zarządu

01
Raport okresowy z Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. za II kwartał 2019 roku
662.75 KB

Raport EBI 7/2019 - Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 roku

Zarząd FORBUILD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załącznik: Raport okresowy z Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. za I kwartał 2019 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz, Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski, Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński, Prezes Zarządu

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2018 rok

Zarząd Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu

01
1. Sprawozdanie z działalności Forbuild S.A. oraz Grupy Kapitałowej Forbuild S.A. w roku obrotrowym 2018.pdf
661.59 KB
02
2. Sprawozdanie finansowe Forbuild S.A. za 2018.pdf
1.02 MB
03
3. Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania jednostkowego Forbuild S.A. za 2018-sig.pdf
424.93 KB
04
4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2018.pdf
991.61 KB
05
5. Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego SF Grupy Kapitałowej Forbuild S.A. za 2018- sig.pdf
314.45 KB