Ebi Okresowe

Raport EBI 12/2019 - Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2019 roku

Zarząd FORBUILD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz, Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski, Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński, Prezes Zarządu

01
Raport okresowy z Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. za II kwartał 2019 roku
662.75 KB

Raport EBI 7/2019 - Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 roku

Zarząd FORBUILD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załącznik: Raport okresowy z Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. za I kwartał 2019 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz, Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski, Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński, Prezes Zarządu

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2018 rok

Zarząd Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu

01
1. Sprawozdanie z działalności Forbuild S.A. oraz Grupy Kapitałowej Forbuild S.A. w roku obrotrowym 2018.pdf
661.59 KB
02
2. Sprawozdanie finansowe Forbuild S.A. za 2018.pdf
1.02 MB
03
3. Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania jednostkowego Forbuild S.A. za 2018-sig.pdf
424.93 KB
04
4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2018.pdf
991.61 KB
05
5. Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego SF Grupy Kapitałowej Forbuild S.A. za 2018- sig.pdf
314.45 KB

Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2018 roku

Zarząd FORBUILD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: 
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz, Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski, Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński, Prezes Zarządu

01
2018 Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2018 roku.
681.72 KB

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018 roku

Zarząd FORBUILD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz, Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski, Członek Zarządu

01
2018 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018 roku.
687.91 KB