2020

Termin
Wydarzenie
16 listopad 2020 r. Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku
14 sierpień 2020 r. Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku
1 czerwiec 2020 r. Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
1 czerwiec 2020 r. Planowany termin publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok
15 maj 2020 r. Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
9 marzec 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
14 luty 2020 r. Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku