2019

Termin
Wydarzenie
14 listopad 2019 r. Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku
14 sierpień 2019 r. Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku
31 maj 2019 r. Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
31 maj 2019 r. Planowany termin publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2018 rok
15 maj 2019 r. Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku
24 maj 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
14 luty 2019 r. Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku