2018

Termin
Wydarzenie
14 listopad 2018 r. Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku
14 sierpień 2018 r. Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 roku
28 czerwiec 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
30 maj 2018 r. Planowany termin publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2017 rok
30 maj 2018 r. Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok
15 maj 2018 r. Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku
14 luty 2018 r. Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku