2017

Termin
Wydarzenie
14 listopad 2017 r. Planowany termin publikacji  skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku
11 sierpień 2017 r. Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2017 roku
30 czerwiec 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
31 maj 2017 r. Planowany termin publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2016 rok
31 maj 2017 r. Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok
15 maj 2017 r. Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku
14 luty 2017 r. Planowany termin publikacji skonsolidowanego  raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku