2016

Termin
Wydarzenie
14 listopad 2016 r. Planowany termin publikacji  raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku
16 sierpień 2016 r. Planowany termin publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku
29 czerwiec 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
30 maj 2016 r. Planowany termin publikacji raportu rocznego za rok 2015
16 maj 2016 r. Planowany termin publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku
15 luty 2016 r. Planowany termin publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku