2015

Termin
Wydarzenie
16 listopada 2015 r. Planowany termin publikacji  raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku
14 sierpnia 2015 r. Planowany termin publikacji  raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku
17 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
18 maj 2015 r. Publikacja raportu rocznego za 2014 r.
15 maj 2015 r. Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
15 maja 2015 r. Planowany termin publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2015 roku
16 lutego 2015 r. Planowany termin publikacji  raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 roku