2014

Termin
Wydarzenie
14 listopada 2014 r. Planowany termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku
3 listopada 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
29 września 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
14 sierpnia 2014 r. Planowany termin publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2014 roku
27 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
10 czerwca 2014 r. Planowany termin publikacji raportu rocznego za rok 2013
15 maja 2014 r. Planowany termin publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku
28 kwietnia 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
14 lutego 2014 r. Planowany termin publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku