2012

Termin
Wydarzenie
20 grudnia 2012 r. Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego Betomax Polska S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego