Notowania

 • FORBUILD SA

  BTX
 • Data debiutu

  2013.04.04

Kurs (zł)

kurs bieżący 2020-02-21 17:30
 • kurs min

  0,00
 • kurs max

  0,00
 • kurs odniesienia

  3,06
 • kurs otwarcia

  3,06

Zmiana

 • 0,00%
 • 0,00 zł

Obroty

 • wol. obr. (szt.)

  0,00
 • wart. obrotu (zł)

  0,00

Historia

 • dzień

  0,00%
 • tydzień

  0,00%
 • miesiąc

  0,00%
 • kwartał

  0,00%
 • pół roku

  37,84%
 • rok

  53,85%

Relacje Inwestorskie

Witamy na stronie Relacji Inwestorskich firmy FORBUILD SA

Zakres

Aktualności

Raport Bieżący ESPI 4/2020 (Kancelaria Publiczna GPW) - Informacja o transakcji na akcjach Spółki otrzymana w trybie art. 19 MAR

Zarząd FORBUILD S.A. [Spółka] informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21 lutego 2020 roku Spółka otrzymała od pełnomocnika zgłaszającego: Betomax Systems GmbH & Co. KG z siedzibą w Neuss [Niemcy] [osoba blisko powiązana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze] informację o transakcji nabycia 34952 akcji Spółki. Jednocześnie Spółka otrzymała formularze notyfikacyjne dot. ww. transakcji, które przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:
Załącznik1.pdf
Załącznik2.pdf

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Podpisy:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu

Raport Bieżący EBI 5/2020 - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 9 marca 2020 r.

Zarząd FORBUILD S.A. [Spółka] informuje, że w dniu dzisiejszym w związku z otrzymanym wnioskiem akcjonariusza Spółki BETOMAX Systems GmbH&Co.KG z siedzibą w Neuss [Betomax] o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 9 marca 2020 r. [NWZ] podjął decyzję o rozszerzeniu porządku obrad NWZ zgodnie z wnioskiem Betomax.

Zgodnie z otrzymanym wnioskiem, Betomax wniósł o umieszczenie w porządku obrad NWZ następujących punktów:

(1) Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Grzegorza Muszyńskiego.

(2) Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Piotra Kurczyńskiego.

(3) Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Tomasza Gierczyńskiego.

(4) Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Lecha Pasturczaka.

(5) Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Stanisława Pargiełę.

(6) Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Andrzeja Pargiełę.

(7) Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Artura Mączyńskiego.

(8) Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Konrada Kosierkiewicza. 

 (9) Wysłuchanie opinii Zarządu Spółki w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie (o ile zostanie przedłożona).

(10) Podjęcie uchwały w sprawie powołania KPMG Polska na rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie do zbadania nabycia przez Spółkę przedsiębiorstwa Stalmax A. & S. Pargieła A. Mączyński, L. Pasturczak spółka jawna z siedzibą w Końskich w dniu 28 czerwca 2013 roku.

W załączeniu Spółka przekazuje treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem otrzymane od Betomax, natomiast poniżej Spółka zamieszcza zmieniony, rozszerzony porządek  obrad NWZ:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego FORBUILD S.A. utworzonego z zysku na dywidendę dla akcjonariuszy oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Grzegorza Muszyńskiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Piotra Kurczyńskiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Tomasza Gierczyńskiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Lecha Pasturczaka.

12. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Stanisława Pargiełę.

13. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Andrzeja Pargiełę.

14. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Artura Mączyńskiego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Konrada Kosierkiewicza. 

16. Wysłuchanie opinii Zarządu Spółki w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie (o ile zostanie przedłożona).

17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania KPMG Polska na rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie do zbadania nabycia przez Spółkę przedsiębiorstwa Stalmax A. & S. Pargieła A. Mączyński, L. Pasturczak spółka jawna z siedzibą w Końskich w dniu 28 czerwca 2013 roku.

18. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

Załącznik:
2020-02-17 EBI FORBUILD_Załącznik do EBI_RB_5_2020_.pdf

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 4) i 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński - Prezes Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu

Raport EBI 4/2020 - Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2019 roku

Zarząd FORBUILD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2019 roku.

Załącznik:
Raport okresowy z Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. za IV kwartał 2019 roku

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz, Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski, Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński, Prezes Zarządu