Notowania

 • FORBUILD SA

  BTX
 • Data debiutu

  2013.04.04

Kurs (zł)

kurs bieżący 2,14 2019-09-13 17:30
 • kurs min

  2,14
 • kurs max

  2,14
 • kurs odniesienia

  2,24
 • kurs otwarcia

  2,14

Zmiana

 • 0,00%
 • 0,00 zł

Obroty

 • wol. obr. (szt.)

  1 000,00
 • wart. obrotu (zł)

  2 140,00

Historia

 • dzień

  0,00%
 • tydzień

  0,00%
 • miesiąc

  -0,93%
 • kwartał

  -6,96%
 • pół roku

  0,00%
 • rok

  0,00%

Relacje Inwestorskie

Witamy na stronie Relacji Inwestorskich firmy FORBUILD SA

Zakres

Aktualności

Raport EBI 12/2019 - Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2019 roku

Zarząd FORBUILD S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załącznik:
Raport okresowy z Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. za II kwartał 2019 roku

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz, Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski, Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński, Prezes Zarządu

Raport Bieżący EBI 11/2019 - Informacja o wniesieniu powództwa o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2019 roku

Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (Spółka) informuje, że w dniu 6 sierpnia 2019 roku Spółka otrzymała odpis pozwu wniesionego do Sądu Okręgowego w Kielcach przez akcjonariusza Spółki Pana Artura Mączyńskiego o uchylenie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Heinz Jammers absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz – Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu

Raport bieżący ESPI nr 10/2019 - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich [Spółka] informuje, że w dniu 17 lipca 2019 r. do Spółki wpłynęło od AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. reprezentującej fundusz inwestycyjny FRAM FIZ zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, którego treść Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załącznik:
Załącznik do RB ESPI 10_2019..pdf

Podpisy:
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu