Oczyszczalnia Ścieków W Łodzi

Inwestor: Urząd Miasta Łódź
Główny Wykonawca: Warbud
Realizacja: 2004 - 2007

Projekt rozbudowy Grupowej Oczyszczalni Ścieków przewidywał dobudowę dwóch kompletnych linii technologicznych dla ścieków komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W skład linii technologicznej weszły m.in. reaktory w postaci prostokątnych zbiorników

 Ogólny widok placu budowy

o długości 120 m i szerokości 30 m z grodziami przelewowymi, bieżniami dla mieszadeł mechanicznych oraz kanałem opływowym zabudowanym na zwieńczeniu ścian o wysokości
6 m. Konstrukcja dobudowywanych reaktorów połączona została z istniejącymi obiektami, co wymagało zabudowania taśmy dylatacyjnej kątowej na całej długości płyty dennej - montaż mechaniczny do istniejących konstrukcji. Ze względu na środowisko pracy, taśmę zamocowano do podłoża płaskownikiem ze stali odpornej na korozję. Reaktory, ze względu na znaczne rozmiary zostały podzielone na pola dylatacjami konstrukcyjnymi. Dylatacje te zostały zabezpieczone taśmami dylatacyjnymi z Nitriflexu w wersji DBS z zachowaniem grubości rdzenia taśmy aż 11 mm.

Połączenia krzyżowe taśm były prefabrykowane na zapleczu budowy, zaś na obiekcie wykonywane były jedynie zgrzewy proste. Przy uszczelnieniu przerw roboczych płyta-ściana i ściana-ściana zostały zastosowane blachy uszczelniające, łączone łącznikami mechanicznymi zarówno z taśmami dylatacyjnymi ścian jak i na poszczególnych odcinkach blachy. Połączenia pomiędzy przepompowniami ścieków zostały po rozkuciu uszczelnione taśmami pęczniejącymi FORBENT S oraz wężami iniekcyjnymi P-100.
Wszystkie prace związane z zapewnieniem szczelności technologicznych przerw roboczych i szczelin dylatacyjnych kompleksowo wykonane zostały przez pracowników firmy FORBUILD, 

co przekłada się na prawie 10-letnie doświadczenie w uszczelnianiu obiektów inżynierskich, infrastrukturalnych, kubaturowych i hydrotechnicznych. Najwyższą jakość naszych towarów i usług świadczonych na rozbudowie oczyszczalni w Łodzi potwierdza 40-letnia gwarancja wydana przez FORBUILD na wszystkie wykonane prace uszczelniające.

Wykorzystane produkty i rozwiązania FORBUILD:
- taśmy uszczelniające kątowe BESAPLAST z Nitriflexu do montażu mechanicznego wraz z osprzętem
- taśmy dylatacyjne BESAPLAST wewnętrzne w wersji DBS o grubości 11 mm
- blachy uszczelniajace
- taśmy pęczniejace FORBENT S 
- węże iniekcyjne P-100