Ochrona Środowiska

Ochrona środowiska naturalnego to nie tylko modne hasło. We współczesnym świecie to elementarna konieczność dla nas jako mieszkańców tej planety. Budowa oczyszczalni ścieków oraz właściwie zabezpieczonych wysypisk śmieci to istotne elementy mające wpływ na poprawę sytuacji ekologicznej w naszym kraju.

 FORBUILD brał czynny udział w realizacji następujących obiektów:

- oczyszczalnia ścieków w Łodzi (główny wykonawca Warbud)
- oczyszczalnia ścieków w Skarżysku-Kamiennej (główny wykonawca Skanska)
- oczyszczalnia ścieków w Mogielnicy (główny wykonawca B&K Budownictwo)
- oczyszczalnia ścieków w Siedlcach (główny wykonawca Warbud)
- oczyszczalnia ścieków Czajka w Warszawie (główny wykonawca Warbud)