Port Lotniczy Im. Chopina W Warszawie

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Państwowe PORTY LOTNICZE
Generalny Wykonawca:
I etap - Ferrovial, Budimex,
Estudio Lamela,
II etap - Hochtief, IHG 
Realizacja inwestycji: etapmi od roku 2006

 Lotnisko Chopina jest największym i najważniejszym portem lotniczym w Polsce. Od 2006 r. trwała rozbudowa Terminalu 2, który został połączony z Terminalem 1. Została zbudowana nowa hala odlotów, parking wielopoziomowy, stacja kolejowa, dwa parkingi naziemne i parking autobusów dalekobieżnych.

 

Terminal 2 ma około 100 tys.m2 powierzchni, a jego kubatura blisko 800 tys.m3. Dostępnych jest ponad 3,7 tys. miejsc parkingowych.

Firma FORBUILD dostarczyła i zamontowała profile dylatacyjne na parkingu wielopoziomowym pomiędzy estakadą wejściową a wiatrołapem terminalu, pomiędzy estakadą a wjazdem na parking oraz na kładce dla pieszych.

Oprócz wymienionych dylatacji wodoszczelnych, zaprojektowaliśmy specjalne rozwiązania dylatacyjne z zastosowaniem profilu sejsmoodpornego DEFLEX 810-210 na  styku pomiędzy pirsem a każdym mostkiem pasażerskim. Dylatacje te miały za zadanie przejąć przemieszczenia w zakresie +/- 50 mm (100 mm).
W sumie firma Betomax na Lotnisku Chopina dostarczyła i zamontowała ponad 2500 mb profili dylatacyjnych.

Wykorzystane produkty 
i rozwiązania FORBUILD:

Dostawa i montaż profili dylatacyjnych DEFLEX następujących typów: 446/N, 500/Na, 500/NcL, 500/Nd, 500/Nd/L, 423/ALR, 446/N+b, 810-210, oraz 500/NbL.
Dostawa systemu zbrojenia skręcanego FORTEC.
Dostawa i montaż taśm uszczelniających BESAPLAST typu A320, AA320 i AD320 w ilości ok. 1500 mb, systemu iniekcyjnego P-100 oraz taśm FORBENT typ S.