Budownictwo Mieszkaniowe

To jedna z najważniejszych gałęzi budownictwa, bo bliska jest dosłownie każdemu z nas. Niestety, mieszkalnictwo w Polsce  należy do dziedzin niedostatecznie zaspakajających potrzeby społeczne. Przyczyna takiego stanu oczywiście jest złożona ale tę sytuację odczuwa duża część społeczeństwa, a wyraża się ona deficytem dobrej jakości mieszkań w stosunku do liczby gospodarstw domowych. Oczywiście mimo pewnych braków w budownictwie mieszkaniowym ma miejsce stały postęp - ciągle powstają nowe, piękne osiedla, dlatego można mieć nadzieję, że kiedyś będzie jeszcze lepiej.

FORBUILD brał/bierze czynny udział w realizacji następujących obiektów:

- Budynek wielorodzinny Centrum Strażacka w Końskich
- Osiedle Dębowe Tarasy w Katowicach
- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Dobrego Pasterza w Krakowie
- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Bohomolca w Krakowie
- Osiedle Zaczarowany Młyn w Krakowie