Hala Wysokiego Składowania W Przyszowicach

Inwestor: BIMs PLUS
Realizacja inwestycji: wrzesień 2013 - luty 2014

Inwestycja wymagała zaprojektowania indywidualnego rozwiązania urządzenia dylatacyjnego dostosowanego do szczególnych warunków obiektu. Szerokości szczelin wynosiły 40 cm przy kompensacji ruchów oscylującej na poziomie +/-200 mm.


 Widok zamontowanego urządzenia dylatacyjnego w hali magazynowej

Firma FORBUILD zaprojektowała wstępne rozwiązanie i wykonała próbny odcinek długości 4,0 mb. Po okresie jednego roku obserwacji pracy urządzenia dylatacyjnego nie stwierdzono nieprawidłowości dlatego Inwestor zlecił nam wykonanie całości robót: całkowite usunięcie dotychczasowego przykrycia szczelin i zamontowanie rozwiązania autorstwa FORBUILD.

Wykorzystane produkty 
i rozwiązania FORBUILD:


Projekt, dostawa i montaż modułowego urządzenia dylatacyjnego w modułach 1,5 m i 2 m o łącznej długości 140 mb.