Wiadukt Drogowy Nad Torami Pkp W Warszawie

Miejsce budowy: Warszawa.

Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Alei Jerozolimskich do Trasy Armii Krajowej etap I.

Generalny wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.

Czas realizacji: IX 2012 - XII 2012.

Wykorzystane produkty i rozwiązania FORBUILD:

Naszym zadaniem było przygotowanie dokumentacji wykonawczej, wyprodukowanie, dostawa i montaż balustrad stalowych wiaduktu drogowego, murów oporowych MO1 MO7 oraz osłon trakcyjnych wiaduktu drogowego nad torami linii PKP Warszawa - Katowice.

Łącznie wykonaliśmy i zamontowaliśmy na obiektach tej budowy 600 mb balustrad mostowych i 86 mb osłon trakcyjnych. Masa zamontowanych elementów metalowych przekroczyła 20 ton.