Budownictwo Kolejowe

Budownictwo kolejowe jest obecnie postrzegane jako jeden  zbardziej perspektywicznych sektorów budownictwa inżynieryjnego. Nasza oferta, mimo iż nie dotyczy specjalistycznych rozwiązań kolejnictwa, to w wymiarze ogólnym także obejmuje ten sektor - głównie na pograniczu infrastruktury kolejowej i drogowej.