Centrum Handlowe Plaza W Toruniu

Inwestor: Plaza Centers
Generalny Wykonawca:  Karmar
Realizacja inwestycji: 
III kw. 2010 - IV kw. 2011

Centrum handlowo-rozrywkowe Toruń Plaza to ponad 140 sklepów i punktów usługowych położonych na 40 tys. m2 powierzchni handlowej. Całkowita powierzchnia kompleksu to prawie 74 tys. m2
Firma FORBUILD dostarczyła i zamontowała profile dylatacyjne na obu poziomach galerii oraz na dwóch najwyższych z czterech poziomów parkingu, z gwarancją szczelności dla niższych kondygnacji. Zarówno podłużny jak i poprzeczny układ dylatacji wymagał wykonania licznych połączeń narożnych, wykończeń przy okrągłych słupach oraz zamontowania  kształtek typu L, X oraz T.


Wykorzystane produkty
i rozwiązania
FORBUILD:

Dostawa i montaż profili dylatacyjnych aluminiowych podłogowych DEFELX serii 423/ALR oraz profili dylatacyjnych wodoszczelnych DEFLEX serii 500/NaL i E 500/NaL.
Łączna długość wszystkich dostarczonych profili dylatacyjnych DEFLEX wyniosła ok. 950 mb.