Centrum Handlowe Nova Park W Gorzowie Wielkopolskim

Inwestor: Futureal i Caelum                                 Development 

Projektant: IMB Asymetria 
Generalny wykonawca: Warbud,                   Mercury Engineering Polska
Realizacja: IV kw. 2010 – I kw. 2012 

Firma FORBUILD wykonała na palisadzie izolację przeciwwodną z mineralnych mat bentonitowo-haloizytowych BENTIZOL, a następnie wykonano ścianki licowe. Ponadto nasza firma dostarczyła i zamontowała profile dylatacyjne w skomplikowanym układzie zarówno w części handlowej jak i parkingowej. Niezbędne było  wykonanie kształtek połączeniowych typu L, X oraz T oraz profili po łuku.

Galeria NoVa Park jest największym tego typu obiektem w województwie lubuskim. Całkowita powierzchnia obiektu to 75 tys.m2 (łącznie z parkingiem na 940 miejsc postojowych), z czego 32 tys.m2 przeznaczono pod lokale najemców.
W ramach wzmacniania gruntu na budowie wykonano 2548 pali pod konstrukcję obiektu Galerii NoVa Park oraz 478 mb palisady, która zabezpieczała wykop, stanowiąc jednocześnie konstrukcję nośną dla kondygnacji nadziemnych. 

Wykorzystane produkty
i rozwiązan
ia FORBUILD:

- mineralna mata bentonitowo-haloizytowa BENTIZOL HB5
- węże iniekcyjne P-100
- taśmy pęczniejące FORBENT typ S
- taśmy uszczelniające z profilem pęczniejącym typ KAB
- taśmy uszczelniające BESAPLAST, w tym: taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych zewnętrzna Besaflex typ AD 320 oraz rury do rys wymuszonych Besaflex typ S3
- system uszczelnienia przejść po ściągach FB
- dostawa i montaż profili dylatacyjnych podłogowych DEFLEX serii  423/ALR oraz serii 505/Na w łącznej ilości  ponad 1500 m