Centrum Handlowe Galeria Amber W Kaliszu

Inwestor: Projekt Echo – 39 
Generalny Wykonawca: 
Eiffage Budownictwo Mitex 
Realizacja inwestycji: 2012-2014 

 

Powstający na terenie byłego dworca PKS obiekt to ok. 150 sklepów i punktów usługowych oraz parking podziemny na 1200 miejsc.

Firma FORBUILD opracowała dokumentację wykonawczą i wbudowała profile na wszystkich kondygnacjach budynku oraz na parkingu. Zarówno podłużny jak i poprzeczny przebieg szczelin dylatacyjnych narzucał konieczność wykonania kształtek połączeniowych oraz obróbek słupów i przejść między poszczególnymi pomieszczeniami. Szczególną uwagę przy montażu profili wodoszczelnych należało zwrócić na prawidłowe wypełnienie niszy dylatacyjnej jastrychem żywicznym.


Wykorzystane produkty
i rozwiązania
FORBUILD:

Dostawa i montaż profili dylatacyjnych DEFLEX 423/ALR  oraz 500/E i 500 NcL w łącznej ilości ponad 1000 mb.