Centrum Handlowe Cuprum Arena W Lubinie

Inwestor: MGC Invest 

Projektant:  Studio ADS
Generalny wykonawca: MGC Invest
Realizacja: II kw.  2007 - II kw. 2009 


Firma FORBUILD stanęła przed zadaniem dostawy i montażu kompleksowych rozwiązań profili dylatacyjnych dla całego obiektu. Szczególną uwagę należało zwrócić na wykonanie profili na jednej z najwyższych kondygnacji, gdzie skomplikowany układ szczelin powodował konieczność zastosowania szeregu kształtek połączeniowych, wulkanizowanych w profilu dachowym DEFLEX WOD 550.

Wewnątrz obiektu szczeliny dylatacyjne w dużej części miały przebieg łukowy. Takie wymagania spowodowały konieczność wykonania indywidualnego rozwiązania, dostosowanego do projektu technicznego.


Wykorzystane produkty
i rozwiązania
FORBUILD:

Dostawa i montaż profili dylatacyjnych wodoszczelnych DEFLEX 500/Na, podłogowych z wkładką elastomerową DEFLEX 446/b i 446/N oraz dachowych DEFLEX WOD 550.