Budownictwo Energetyczne

Polski sektor elektroenergetyczny zaliczany jest do dziesięciu największych w Europie. Mimo tego, jednym z najważniejszych zadań, przed którymi obecnie stoi jest potrzeba budowy nowych mocy wytwórczych oraz rozbudowy systemu przesyłowego i dystrybucyjnego. Jest to spowodowane wysokim poziomem wykorzystania istniejących zdolności produkcyjnych oraz prognozowanym dalszym wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną a także z koniecznością wyłączania przestarzałych bloków energetycznych.

FORBUILD brał czynny udział w realizacji następujących obiektów:

- Elektrownia Bełchatów
- Elektrownia Opole
- Elektrownia Łagisza w Będzinie