Węzeł Łopuszańska-Kleszczowa W Warszawie

Inwestor: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Główny Wykonawca: Strabag
Realizacja: lata 2009 - 2011

Przy budowie nowego węzła wykonano drogi dojazdowe, skrzyżowania, w tym dwie bezkolizyjne estakady oraz otwarty tunel drogowy. Przy realizacji tunelu wykonano obudowę wykopu ze ścian szczelinowych oraz płytę denną
o grubości 1,5 - 2 m, uzyskując wannę szczelną.

 Gotowy obiekt - widok w stronę ul. Łopuszańskiej

Płyta denna tunelu pochłonęła ok. 16 tys. m3 betonu, a zabezpieczając wykonane przerwy robocze przed podciąganiem wody w etapowym betonowaniu działek wykorzystano prawie 3 km taśm uszczelniających BESAPLAST. Płyta fundamentowa pod estakadami i wanną tunelu stanowi największą w Polsce konstrukcję tego typu wykonaną pod węzłem komunikacyjnym.  

Na ponad 8 tys. m2 płyty izolację arkuszową wykonała firma Betomax. Dla ochrony przed wodą zamka ściany szczelinowej z płytą denną zamontowano: ok. 1,2 km taśm  pęczniejących FORBENT oraz tyle samo węży iniekcyjnych P-100.

 

Wykorzystane produkty i rozwiązania FORBUILD:

- taśmy uszczelniające BESAPLAST w tym: taśma uszczelniająca do przerw roboczych Nitriflex typ AA 320/25, Nitriflex typ A 320 BV, taśma do przerw dylatacyjnych Nitriflex typ DA 320/25 oraz Nitriflex typ D 320 BV
- węże iniekcyjne P-100
- taśmy pęczniejące FORBENT S 
- dzierżawa wózka montażowego MTW-72
- system zabezpieczeń na krawędzi SECUMAX