Budynek Biurowy 45 Domaniewska W Warszawie

Inwestor: ASD Real Estate
Projektant: AB-Projekt
Generalny wykonawca: AB-Projekt
Realizacja: 2012-2013

Część podziemna budynku realizowana była w obudowie ze ścian szczelinowych, wykonanych metodą stropową, gdzie stropy pośrednie oparte były na tymczasowych wielogałęziowych słupach stalowych z profili walcowanych IPE 360 kotwionych w baretach.

 Widok biurowca przed oddaniem do użytkowania - trwają prace wykończeniowe

Płyta denna kotwiona obwodowo w zamku ściany szczelinowej ma wysokość 100 cm, a cały styk chroniony był przed podciekaniem wody systemem węży iniekcyjnych P100, przeznaczonych do iniekcji żywicami uszczelniającymi. Spód płyty posadowiony jest 12,0 m p.p.t. a lokalne przegłębienia na głębokości 13,6 m p.p.t.

Wszystkie technologiczne przerwy robocze w betonowaniu płyty dennej zostały uszczelnione taśmami uszczelniającymi BESAPLAST oraz taśmą KAB. Przejścia stalowych słupów tymczasowych przez płytę denną zabezpieczone zostały taśmą pęczniejącą FORBENT typ G montowaną przy użyciu kleju Betofix.

Wykorzystane produkty i rozwiązania FORBUILD:

-mineralna mata BENTIZOL
- węże iniekcyjne P-100
- taśmy uszczelniające z profilem pęczniejącym typ KAB
- taśmy uszczelniające BESAPLAST, w tym taśma do przerw roboczych zewn. Besaflex typ AA 320/35
- taśmy pęczniejące FORBENT typ S oraz FORBENT typ G
- system uszczelnienia przejść po ściągach FB
- system zabezpieczeń na krawędzi SECUMAX