Informacje Ogólne

Opis produktu

Zestaw kotwiący MURO-BET przeznaczony jest do wykonywania połączeń elementów betonowych z elementami murowymi. Zestaw złożony jest z szyny kotwiącej wypełnionej styropianem (usuwanym po demontażu szalunku) oraz kotew ślizgowych – płaskownikowych.

Szyny kotwiące są montowane w elementach betonowych. Kotwy płaskownikowe są osadzane od strony zamka (w kształcie jaskółczego ogona) w szynach kotwiących, a drugim końcem w spoinach elementów murowanych w rozstawie 4 sztuk na 1 metr bieżący.

Metalowe elementy zestawu wykonywane są ze stali niestopowej ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej.


NOŚNOŚCI KOTEW PŁASKOWNIKOWYCH

Ważnym parametrem elementów systemu MURO-BET jest nośność na ścinanie w kierunku poziomym i pionowym. Wynika to z faktu, że najczęściej kotwy te narażone są na ścinanie wynikające z warunków pracy konstrukcji szkieletowej z wypełnieniami w postaci tarczy.

Nośności na ścinanie kotew płaskownikowych

Nośności na ścinanie kotew płaskownikowych zostały wyznaczone zgodnie zaleceniami normy PN-EN 845-1:2003, a wartości potwierdzone badaniami laboratoryjnymi.  Efektywna długość zakotwienia kotwy płaskownikowej 120 wynosiła podczas badań hef=117 mm.

Lp.
Charakterystyka oddziaływania
Maksymalna siła
 [N]
Przemieszczenie przy maksymalnej sile
[mm]
Rodzaj kotwy
1
Nośność na ściskanie
990
0,077
kotwa 120
2
Nośność na ściskanie
493
0,102
kotwa 240


Nośności na ściskanie kotew płaskownikowych     

Nośności na ściskanie (wzdłuż osi symetrii) kotew płaskownikowych zostały określone zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 845-1:2003. Miejsce na kotwie płaskownikowej przyłożenia oddziaływania w odniesieniu do szyny montażowej wynosiła dla kotwy 120 tfix=50 mm, a dla kotwy 240 tfix=100 mm.
Uśrednione wielkości nośności zawarto w tabeli poniżej

Lp.
Charakterystyka oddziaływania
Maksymalna siła
 [N]
Przemieszczenie przy maksymalnej sile
[mm]
Rodzaj kotwy
1
Nośność na ściskanie
990
0,077
kotwa 120
2
Nośność na ściskanie
493
0,102
kotwa 240

 

Zalety

  • pewne zakotwienie ścian murowanych ze ścianami betonowymi, eliminuje niekontrolowane pęknięcia pomiędzy nimi,
  •  stopniowe układnie kotew,
  •  prosty montaż.