Technologia Wykonania Połączenia

1. PRZYGOTOWANIE 2. SPĘCZANIE

 

Pręt powinien być cięty na wymiar mechanicznie, prostopadle do osi.

W systemie FORTEC stosuje się opatentowaną metodę spęczania końcówek prętów w celu eliminacji osłabienia przekroju w miejscu łączenia. 

3. GWINTOWANIE 4. NAKRĘCANIE

 

Na spęczonych końcówkach prętów wykonuje się gwint metryczny metodą nacinania.

Na nagwintowany pręt nakręcamy tuleję łączącą.

5. GOTOWE POŁĄCZENIE