Rodzaje Połączeń

Połączenie standardowe (typ M)

Stosowane jest w przypadku gdy możliwy jest obrót pręta przyłączanego i przesuwanie  go wzdłuż osi.

Sposób wykonania: na pręcie bazowym montuje się tuleję standardową (tuleję wkręca się do połowy jej długości do wyraźnego oporu na pręcie bazowym), następnie wkręca się pręt przyłączany w tuleję  do wyczuwalnego oporu.


Połączenie pozycyjne (typ MB)
Stosowane jest w przypadku gdy nie jest możliwy obrót pręta przyłączanego, ale możliwy jest przesuw wzdłuż osi. 
Sposób wykonania: na pręcie przyłączanym montuje się tuleję standardową, aż do zlicowania końca pręta i tulei (tuleję wkręca się na pręcie przyłączanym na całej jej długości). Następnie należy dosunąć pręt przyłączany do pręta bazowego i wkręca się tuleję do wyraźnego oporu na pręt bazowy.


Połączenie pozycyjne ze stabilizacją (typ MC)
Stosowane jest w przypadku gdy nie jest możliwy obrót pręta przyłączanego, ale możliwy jest przesuw wzdłuż osi, a po wykonaniu połączenia pręt przyłączany musi być precyzyjnie położony względem pręta bazowego.
Sposób wykonania: na pręcie przyłączanym należy zamontować w następującej kolejności:
  •  nakrętkę kontrującą
  •  tuleję standardową, aż do zlicowania końca pręta i tulei standardowej
Następnie do pręta bazowego należy dosunąć pręt przyłączany i wkręcić tuleję standardową do wyraźnego oporu na pręt bazowy. Pręt przyłączany stabilizowany jest poprzez dokręcenie do wyraźnego oporu nakrętki kontrującej do tulei standardowej.


Połączenie dystansowe (typ MD)
Stosowane jest w przypadku gdy pomiędzy czołami łączonych prętów może wystąpić dystans , lecz nie większy niż średnica łączonych prętów.
Sposób wykonania: na pręcie przyłączanym należy zamontować w następującej kolejności:
  •  nakrętkę kontrującą
  •  tuleję dystansową, aż do zlicowania końca pręta i tulei dystansowej. 
Następnie do pręta bazowego należy dosunąć pręt przyłączany z dystansem nie większym niż średnica łączonych prętów i wkręcić tuleję dystansową na pręt bazowy. Pręt przyłączeniowy należy ustabilizować poprzez dokręcenie do wyraźnego oporu nakrętki kontrującej do tulei dystansowej.


Połączenie redukcyjne (typ MR)
Stosowane jest w przypadku gdy jest możliwy obrót pręta przyłączanego i przesuwanie wzdłuż osi, pręty przyłączany i bazowy są różnej średnicy.
Sposób wykonania: na pręcie bazowym należy zamontować tuleję redukcyjną, następnie wkręcić pręt przyłączany do wyraźnego oporu w drugi koniec tulei redukcyjnej.


Połączenie spawane (typ W)
Stosowane jest w przypadku konieczności połączenia pręta zbrojeniowego z konstrukcją spawalną, który można obracać i przesuwać wzdłuż osi.
Sposób wykonania: tuleję przyspawywaną należy przyspawać do konstrukcji stalowej. Wielkość spoiny jest równa głębokości rowka do spawania, następnie należy wkręcić do wyraźnego oporu w tuleję spawalną pręt przyłączany.