Rodzaje Kotwień

Zakotwienie śrubowe (typ F)

Stosowane jest w przypadku konieczności połączenia konstrukcji lub elementów żelbetowych jako baza z konstrukcją lub elementami stalowymi.

Sposób wykonania połączenia: na pręcie należy zamontować tuleję dystansową, drugi koniec tulei należy zabezpieczyć zaślepką i zlicować ją z szalunkiem lub wymaganą powierzchnią. Następnie po wykonaniu konstrukcji lub elementu żelbetowego należy zdemontować szalunki i zaślepkę. Połączenie konstrukcji (elementu) żelbetowego z konstrukcją (elementem) stalowym poprzez wkręcenie w tuleję odpowiedniego łącznika.

 

Zakotwienie w betonie (typ ES, EL)

Stosowane do zakotwienia pręta zbrojeniowego w betonie.

Sposób wykonania zakotwienie: zamontowanie (wkręcenie) do wyraźnego oporu płytki kotwiącej na jednym z końców pręta bazowego. Drugi koniec pręta przeznaczony jest do danego typu połączenia i uciąglenia z dalszą częścią zbrojenia. Zakończony jest gwintem lub daną tuleją.